Adrian Pakulski Prezes zarządu

Paq Media Sp. z o.o.

REGON 385507232
NIP 6692556224
KRS 827963

Bohaterów Warszawy 22 / 31
75-211 Koszalin
tel. + 48 694 284 533

Rachunek mBank: 37 1140 2004 0000 3902 7976 2582

PAQ Studio należy do grupy Paq Media